Trine Skei Grande til Biri på seminar

Venstres nyvlagte leder Trine Skei Grande kommer til Honne lørdag 8. mai, i forbindelse med at Hedmark og Oppland har felles seminar. Venstre, til forskjell fra de fleste andre partier, har hatt en økning i medlemsmassen siste år. Nå starter et opplæringstilbud fram mot neste valg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Lokalpolitisk nettverk er det viktigste organisatoriske grepet Venstre gjør foran kommune- og fylkestingsvalget i 2011. Det skal i alt avvikles fire slike samlinger før valgkampen begynner for fullt.

– Systematisk opplæring av venstrefolk i politikk, mediearbeid, kampanjearbeid og annet partiarbeid er det viktigste Venstre sentralt kan gjøre for våre lokale folk, sier Skei Grande, og fortsetter:

– Vår ambisjon er å få flere venstrefolk til å fronte viktige Venstresaker som kunnskap, miljø og småbedrifter. I tillegg til andre klassiske liberale saker som for eksempel personvern og lokaldemokrati.

– Dersom Venstre skal bli lærer- og skolepartiet fremfor noen, er det viktig å bidra til at flere venstrefolk er synlige i både lokalmedia, på debattmøter og i skolemiljøene.

– Disse samlingene skal bidra til å gi mer kunnskap til våre folkevalgte og tillitsvalgte og gi dem inspirasjon inn i valgkampen.

– Jeg gleder meg til samlingen på Biri, avslutter Skei Grande. Vi har masse dyktige venstrefolk i lokallagene i Hedmark og Oppland og dette er første gang jeg treffer dem i en slik setting som partileder.

Samlingen starter kl. 13.00 lørdag og avsluttes søndag kl. 15.00. Skei Grande snakker kl 18.30 lørdag.

LOKALPOLITISK NETTVERK 2010 — 2011

PROGRAM FOR SAMLINGEN PÅ HONNE KONFERANSESENTER 8. — 9. MAI 2010
(DET TAS FORBEHOLD OM ENDRINGER)

LØRDAG

12:30 Frammøte og registrering

13:00 Lunsj

14:00 Åpningsinnledning: Lokal suksess
Ved fylkesleder i Oppland Venstre, Eivind Brenna

14:30 Det perfekte lokallaget: Presentasjon og fordeling

14:45 Gruppearbeid: Hvordan er det perfekte lokallag?

17:00 Kaffepause

17:30 Oppsummering av gruppearbeid og lekse til neste samling: Ett eller to steg nærmere det perfekte lokallaget der du bor

18:00 Q&A — ein uformell kunnskapskonkurranse om Venstre

18:30 Trine Skei Grande, leder i Venstre

20:00 Middag

SØNDAG

09:00 Hvorfor er mediearbeid viktig?
Ved informasjonsrådgiver i Venstres stortingsgruppe Jan-Chr. Kolstø

10:00 Hvordan selge saker inn til media?
Spissing av politisk budskap. Presse- og mediearbeid.
Ved informasjonsrådgiver i Venstres stortingsgruppe Jan-Chr. Kolstø

12:00 Lokale nettsider og sosiale medier
Ved informasjonsrådgiver i Venstres stortingsgruppe Jan-Chr. Kolstø

13:00 Lunsj

13:45 Nominasjonsprosesser, listestilling og programarbeid

14:00 Kampanjearbeid
Ved Ketil Kjenseth

15:00 Avslutning

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**