Systematisk Observasjon av Lesing

Stord Venstre vil jobbe for at vi skal fortsette å styrke lesekunnskapen og benytte SOL som et verktøy for å hjelpe elever.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


SOL er et leseprosjekt som blir benyttet på skolen på Stord.

Dette programmet skal dekke elever i 1 — 7 klasse

Skolebarn

Foto: Microsoft

Hovedmålet for prosjektet
Styrke elevenes leseferdighet.
Lærerne skal ha høy kompetanse innen leseutvikling og på den måten agere rett i forhold til elevene.
Ha et system som har faglig tyngde og som støtter seg på nyere forskning om lesing.
Systemet skal innebære at alle elevene blir kartlagt 2 ganger i året. Kartleggingen skal fortelle elevene, de foresatte og lærerer hvor eleven står i sin leseutvikling og skisse tiltak for videre leseutvikling.

Stord Venstre mener at en fortsatt styrking av skolen er viktig og derfor vil vi stemme for en fortsatt satsing på SOL.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**