Ja til 2011 når som helst!

Hordaland Venstre ønsker å styrke det lokale folkestyret ved å la kommunene og fylkeskommunene selv bestemme valgdato med unntak av den høsten det er stortingsvalg. Vi vil også la kommunene selv få bestemme valgperioden innenfor en tidsramme på 2-5 år. Demokrati skal bygges nedenfra, ikke styres fra toppen, og vi har full tiltro til at de lokale folkevalgte selv vet best når det er fornuftig å arrangere valg i kommunen sin.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Dette vil vi gjøre for å motvirke trenden der nasjonale saker, politikere og medier preger lokale valgkamper. Det er et problem at mange velgere ikke får klarhet i hvor skillelinjene går i den kommunale og fylkeskommunale politikken, og at nasjonale politikere i stor grad får definere sakene i det som skal være lokale forhold.

Venstre vil styrke det lokale folkestyret. Velgerne bør derfor få stemme ut i fra hvilke lokale saker som er viktige i kommunene og hvilke lokale kandidater som stiller til valg. Det er nok dessverre sånn nå at sammensetningen i mange kommunestyrer er preget av om partienes rikspolitikere gjorde en god tv-debatt.

Differensierte valgdatoer vil også være en fordel for partifloraen. For et parti uten representasjon på Stortinget kan det være vanskelig å nå frem med budskapet så lenge lokalvalgkampen er dominert av nasjonale politikere. Nasjonale politikere bør holde seg til nasjonal politikk, og overlate styringen av norske kommuner til de lokale folkevalgte!

Håkon Frode Særsten, styremedlem
Synnøve Handeland, leder
Hordaland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**