Forskerne støtter Venstre

Forskerforbundet advarer mot en sammenslåing av høyskolene i Østfold, Vestfold og Buskerud. De advarer, som Venstre, mot en innstilling som gir full støtte til at høyskolene sammen skal ha som hovedmål å bli universitet. Forskerne er redd dette vil utvanne studiene i Østfold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Utdanning, klasserom, forelesning, universitet, høgskole

Foto: Microsoft

Dette påpekte Venstre og Sp da saken ble behandlet i fylkestinget i april. Vi vil i stedet at høyskolene skal samarbeide om å dyrke fram gode utdanninger som hjelp til å støtte opp under de mål som Østfold har i sin fylkesplan. Vi vil styrke utdanningen som høyskolen har i Østfold og ikke bruke resursene på en jakt på å få dannet et universitet. Venstre vil at høyskolen heller skal utfylle de universiteter som allerede befinner seg på Ås og i Oslo, i forhold til Østfolds behov.

I fylkestinget ble våre argumenter avvist av de andre partiene. Nå gir forskerne Venstre og Sp rett i at vi kan risikere å bruke resursene i vår egen høyskole på en prosess som vil svekke den samme skolen. Det er synd at forskerforbundet ikke kom med sitt utspill tidligere. Da hadde vi kanskje fått med oss fylkestinget på å styrke høyskolen til Østfolds beste.

Sindre Westerlund Mork
gruppeleder i fylkestinget

Saken på NRK Østfolds nettsider

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**