Folkestyre og lokaldemokrati

Venstre vil ha et kommunestyre som er representativ, det gjøres ved å ha 35 eller flere med i kommunestyre på Stord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre har gjennom hele sin historie vært opptatt av et godt og bredt folkestyre der lokaldemokrati har vært viktig og som har vært grunnleggende for partiet. Det betyr at vi er imot en elite styrt kommune, vi mener at 35 er et minimum antall representanter for å kunne dekke alle lokalmiljøer og folkemeninger slik det er i dag.

Demonstrasjon

Foto: Trine Skei Grande

Venstre på Stord ønsker å se på hvordan en er strukturert når det gjelder komiteer og andre ting som kan føre til en mer effektiv kommune. Det er viktig at en til en hver tid ser etter måter for å forvalte folkets skattepenger på en måte som gjør at vi får mest kvalitet og mest effektivitet. Og for å sikre at en prioriterer pengene etter folkets beste er at folket får være med å bestemme hvordan en skal gjøre det. For at det skal være mulig er det avgjørende at vi har et kommunestyre som er representativ.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**