Regjeringen og elbil

Jeg er skuffet over at regjeringspartiene Ap, SV og Sp, ikke støttet Venstres forslag i Stortinget om å stimulere spesielt offentlig sektor til å ta i bruk flere elbiler. Som vanlig i miljøpolitikken lover regjeringspartiene en ting, men gjør noe annet, påpeker Sindre W. Mork, gruppeleder i fylkestinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Think elbil med Venstre-logo

Foto: Sigmund Tenden

Da Stortinget 25. mai behandlet forslaget fra Venstre var alle partier enig om at det var viktig og riktig med en gjennomgående satsing på elbiler, spesielt i offentlig sektor. Likevel fikk i ikke Venstres forslag støtte i avstemningen. Dette er spesielt skuffende i forhold til klimaforliket inngått med regjeringspartiene. Her er avtalepartnerne enige om at offentlige virksomheter må ligge i front innen bruk av lavutslippskjøretøy i egen virksomhet.

Skuffende tall
Det er et stort potensial for elbiler i stat, fylker og kommuner. Knapt noe av dette er hentet ut. Tall fra Norstart viser at det offentlige ikke eier mer enn 66 elbiler. Det er bare 0,6 prosent av den offentlige bilparken. Av 2850 elbiler i Norge, eies 98 prosent av privatpersoner og bedrifter mens kun 2 prosent eies av det offentlige. Inntil 60 prosent av den offentlige bilflåten kunne vært byttet ut med elbil. Det ville tilsvare nærmere 6000 kjøretøyer.

Grønn Bil
Regjeringen argumenterer med at det offentlige ikke velger elbil på grunn av praktiske årsaker som rekkevidde. Prosjektet Grønn Bil har gjennom en studie kartlagt at 90 prosent av den offentlige bilparken i Norge kjører under 10 mil per dag. Det er godt innenfor rekkevidden til dagens elbiler. Regjeringens argument er ikke relevant eller så bruker de det for å prøve å slippe unna egne forpliktelser.

SV svikter

Sindre Mork

Foto: Vidar Grundetjern

Venstre er skuffet over at regjeringspartiene ikke ser behovet for en tilskuddsordning slik at spesielt kommunesektoren får et ekstra incitament til å velge elbil. Ekstra ille er det at regjeringen og regjeringspartiene ikke har ett eneste forslag eller antydning til tiltak for hvordan offentlig sektor kan øke sin andel av elbiler.

Problemet blir nå "det offentlige selv", når regjeringspartiene og Regjeringen ikke mener det er behov for å gjøre noe. I denne saken blir det spesielt underlig når man i SVs partiprogram kan lese følgende: "SV vil etablere en belønningsordning der statlig virksomhet og kommuner gis støtte til å kjøpe inn elbiler og plugg-inn-hybridbiler.". Dette er påfallende likt det forslaget SV og regjeringskollegene stemte mot.

Sindre Westerlund Mork
Gruppeleder for Venstre
Østfold fylkesting

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**