Alternativ økonomiplan i fylkestinget

For første gang legger fylkestingsgruppene til Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og VPP frem en felles økonomiplan for Østfold fylkeskommune. Forslaget synliggjør en mer liberal retning i fylkespolitikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Forslaget viser at det er mulig med en betydelig satsing på videregående opplæring, samferdsel og konkrete miljøtiltak til tross for at driftsutgiftene i Østfold fylkeskommune har vært for store gjennom flere år.

Forslaget bygger på at fylkeskommunen skal ha en sunn og trygg økonomisk drift, der man har et driftsbudsjett i positiv balanse og at man på sikt skal klare driften uten utbytte fra Østfold Energi.

På skoleområdet er kvalitet og innhold det viktigste og vi vil derfor styrke lærernes kompetanse og status.

Sindre W. Mork

Foto: Christoffer Biong

– Venstre er godt fornøyd med å vise fram et alternativ til dagens styringsflertall som trekker politikken mot sentrum, sier Sindre W. Mork, Venstres gruppeleder. Han tror Sp og KrF vil kjenne igjen god sentrumspolitikk i forslaget.

Fellesforslaget (pdf)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**