Hvor ble det av rettferdigheten?

Amartya Sen har i sin siste bok The Idea of Justice tatt opp arven etter John Rawls og gitt et betydelig bidrag til å forstå rettferdighetsbegrepet. Akershus Venstres fylkesleder, Lard Peder Nordbakken, er fast spaltist i Minerva.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Lars Peder Nordbakken er fast skibent i Minerva og leder av Akershus Venstre.

Lars Peder Nordbakken er fast skibent i Minerva og leder av Akershus Venstre.

The Idea of Justice angir en annen retning enn Rawls, med mindre fokus på en tenkt samfunnskontrakt og mer fokus på de gradvise skrittene vi kan ta for å fjerne urettferdighet gjennom konkrete samfunnsvalg — i samme ånd som Adam Smith.

Det er sannsynligvis ikke så langt unna sannheten å hevde at nettopp ideen om rettferdighet — ofte et speilbilde av ideen om frihet — har vært et av de sterkeste begrepene i vår krokete historiske vandring fra et lukket stands- og privilegiesamfunn til et åpent samfunn av frie borgere. Helt fra opplysningstiden begynnelse har tvillingideene frihet og rettferdighet utøvd en radikal frigjørende samfunnskraft. En samfunnskraft som har fått store kumulative konsekvenser. Så omfattende har konsekvensene vært at vi vanskelig kan forestille oss at det liberale demokratiet hadde hatt noen sjanse til å bryte frem uten ved hjelp av nettopp denne mangfoldige reformistiske kraften.

Les hele kronikken her.

Les mer om Lars Peder Nordbakken her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**