Akershus Venstres miljøpris går til REC

– REC er et moderne norsk industrieventyr som startet som en gründerbedrift, og har blitt en av verdens ledende produsenter av ren, fornybar solenergi. Det er denne typen bedrifter vi skal leve av i framtiden, sier Borghild Tenden, stortingsrepresentant for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Borghild Tenden

Borghild Tenden
Foto: Ingvild Boe Hornburg

Akershus Venstres årlige miljøpris går i år til Renewable Energy Corporation (REC).

– Det REC har fått til meget imponerende, og fortjener en påskjønnelse. Akershus Venstres miljøpris for 2010 går derfor til REC.

Solenergi er en del av løsningen

– Å satse på miljøvennlig energiproduksjon er noe av det viktigste vi kan gjøre for å møte klimautfordringene. Solenergi er en av mange mulige bidragsytere til dette og det er her nyskapende bedrifter som REC gjør en viktig jobb. Norge må gå fra å være en fossilnasjon til å bli en fornybar nasjon, fra fossilnæring til fornybar og framtidsrettet næring. Venstre vil gjennom sterk satsing på fornybar energi sikre at Norge likevel opprettholder sin posisjon som energinasjon. – Det er bedrifter som REC som skal sikre fremtidens arbeidsplasser, og vi er stolte av at en av verdens ledende solcelleprodusenter har hovedkvarter her i Akershus, sier Tenden.

Akershus Venstre har lang tradisjon for å dele ut miljøprisen til personer eller bedrifter som har gjort en innsats for miljøet. Prisen deles ut i forbindelse med verdens miljødag(5. juni) hvert år.
I fjor gikk prisen til Ahus.[ https://www.venstre.no/akershus/artikkel/12688 ] Se oversikten over tidligere vinnere av miljøprisen her.

Regjeringen svikter

– I dag er det nærmest umulig å sette opp et solcellepanel på huset sitt, eller produsere andre former for fornybar energi og levere strømmen til ledningsnettet, sier Borghild Tenden. Alle som skal levere strøm til det felles ledningsnettet, må ha en energikonsesjon. Å få en slik konsesjon er en omfattende prosess med saksbehandlingstid på flere år. Frem til ordningen med grønne sertifikater kommer på plass, fins det heller ikke noen støtteordning tilpasset denne typen elektrisitetsproduksjon.

Praktisk informasjon:
Miljøprisen deles ut onsdag 16. juni kl 13.30-14.30 hos REC i Sandvika. Det er mulig for pressen å delta på prisoverrekkelsen, samt få en omvising og presentasjon av REC.

Her er oversikten over tidligere vinnere av miljøprisen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**