Gi lærerne elever å undervise!

Det har vært stort fokus på norsk skole de siste årene, hvor manglende basiskunnskaper og frafall i videregående har fått stor oppmerksomhet. Flere gode forslag er lagt på bordet, blant annet systematisk etter- og videreutdanning av lærere, flere spesialpedagoger inn i skolen og bedre rådgivning. Dette er alle forslag Venstre har fremmet og akter å jobbe for å få igjennom, skriver Ulla Nordgarden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Ulla Nordgarden

Ulla Nordgarden
Foto: privat

Gode lærere er alltid viktig, men det hjelper lite dersom eleven ikke møter på skolen. Skolehverdagen er drastisk endret på 15 år, fra en strukturert skole med oppmøteplikt til en mer flytende skolehverdag med lite konsekvenser ved fravær.

Når vi i tillegg ser mer prosjektarbeid, mer prøver og eksamener med forberedelsestid og tilgang til hjelpemidler, er det lett for elevene å ta snarveier.

Forberedelsestid og tilgang på hjelpemidler gjør det forlokkende å tenke at dette kan man alltids sjekke i boka, når eksamen står på trappene. Dessverre er det vanskelig å lære seg noe raskt, i en presset situasjon, når man ikke har lært seg det tidligere. Mangelen på konsekvenser ved fravær, lokker dessuten elevene til å ta seg litt ekstra fri, når det passer dem.

Evnen til konsekvenstenkning er ikke utviklet før i 20-25 års alderen.
Dette glemmer Utdanningsdirektoratet, når de i større og større grad endrer skoledagen til å bli mer likt arbeidslivet. Det er voksne mennesker i arbeidslivet, på skolen har vi barn. Det er på tide at Udir ser dette, og lager en skole tilpasset barn.

La elevene i videregående skole slippe å ta så stort ansvar for eget fravær, egen opplæring og egen fremtid. La oss ta et skritt tilbake og huske at elevene i videregående skole framdeles er så unge at de vanskelig tar ansvar for egen opplæring.

Ulla Nordgarden
styremedlem Buskerud Venstre og nestleder i Venstrekvinnelaget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**