Fornøyd styreleder i Buskerud Kollektivtrafikk

Styreleder i det nystarta Buskerud Kollektivtrafikk AS fylkesvaraordfører Runolv Stegane (V) fikk en god dag i fylkestinget i torsdag. Samtlige saker med forslag som har stor betydning for selskapet blei vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Buskerud Kollektivtrafikk AS (BK) skal fra 1. juli overta ansvaret for kollektivtrafikken i Buskerud. De siste åra har dette ansvaret ligget hos Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT)i Tønsberg.

I fjor høst vedtok fylkestinget å trekke seg ut av VKT og danne eget selskap. Samtidig blei kommunene i Buskerud invitert med på eiersiden i det nye selskapet. Etter at også Drammen kommune nå har vedtatt å gå inn i BK, er 19 av 21 kommuner i fylket medeiere. Det er bare Lier og Nore og Uvdal som ikke er med. I dagens fylkesting var det flere saker med stor betydning for selskapet som stod på dagsorden.

Valgbilde

Foto: Knut Arne Jenssen

– Jeg er veldig glad for at BK fikk fullt gjennomslag. Nå har vi fått avtaler, klart signal om kontraktsformer overfor buss-selskapa og, ikke minst, vi har fått et økonomisk fundament som hindrer takstøkninger eller reduserte tilbud, sier styreleder i BK Runolv Stegane.

Fylkestinget vedtok bl.a.:

•Rammeavtale mellom BK og Buskerud fylkeskommunen som avklarer ansvarsområda for hhv. selskapet og fylkeskommunen
•Bruttoavtaler med incentiver skal være utgangspunktet overfor transportselskapa, men BK har anledning til å inngå nettoavtale dersom BK finner det hensiktsmessig
•Ny bevilgning på 2,4 mill. kr. til BK. Dermed har selskapet har fått en total økning på 4 mill. kr., slik styret bad om

Oppslag ved oppstart av selskapet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**