Vil ikke ettergi rallygjeld

Fylkestinget krever at rallyselskapene Rally VM Invest og Rally Norway skal tilbakebetale lånene de har tatt opp hos Hedmark fylkeskommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Njål S. Føsker fikk ikke nok oppslutning om sitt utsettelsesforslag, til tross for støtte fra blant

Njål S. Føsker fikk ikke nok oppslutning om sitt utsettelsesforslag, til tross for støtte fra blant
Foto: Olav Arne Bjerkelund

Lånene på til sammen 4,11 millioner kroner pluss renter må imidlertid anses som tapt. Fylkestinget skulle tirsdag 22. juni ta stilling til om fylkeskommunen fortsatt skal stå som kreditor, noe som vanskeliggjør fortsatt drift i selskapene. Fylkesrådet gikk inn for å opprettholde kravene mot de to rallyselskapene, og ble støttet i komitébehandlingen i forkant av tinget.

Njål Føsker (Ap) fremmet imidlertid et utsettelsesforslag i tingmøtet. Det baserte han på nylige samtaler mellom de norske og svenske rallyarrangørene om et mulig samarbeid. Føsker mente rallymiljøet fortjente denne muligheten en utsettelse ville gi. Forslaget fikk støtte fra blant andre partifelle Per Gunnar Sveen, Sp-duoen Martin Skramstad og Mari Gjestvang og Frps Kjell Arne Hanssen.
Maj Stenersen Lund (SV), Jon A. Berge (Frp) og Kåre Johan Ommundsen (Pp) sa klart fra at de ikke ville støtte forslaget om utsettelse.
Fylkesrådsleder Siv Tørudbakken mente en utsettelse kunne gi en forventning om ytterligere støtte. Rådet mener det er på tide å rydde opp etter rallyfesten.

Utsettelsesforslaget falt med knappest mulig margin da fylkesordfører Arnfinn Nergård brukte sin dobbeltstemme i 16-16-avstemningen.
Etter en kort debatt ble saken slik den opprinnelig var lagt fram for tinget bifalt. Det vil i praksis si at det går mot konkurs for de to selskapene som fylkeskommunen både har direkte og indirekte eierandeler i. Hedmark fylkeskommune eier 25 prosent av rettighetsselskapet Rally VM Invest AS (RVI), som igjen eier 34 prosent av arrangørselskapet Rally Norway AS (RN).

Gjennom sitt heleide Hedmark fylkeskraft har fylkeskommunen utestående et lån på 3,75 millioner kroner hos RVI. Lånet var det dobbelte ved opprinnelsen i 2006, men ble halvert etter en gjeldssanering i 2007. Fra da av skulle RVI også betjene renter på lånet.
I april 2009 ga Hedmark fylkeskommune gjennom eierskapet i RVI et kortsiktig likviditetslån til RN pålydende 360 000 kroner.

Skramstad og Garmo valgt inn i Innovasjon Norge
Martin Skramstad (Sp) og Gro Mette Garmo (Ap) ble valgt som medlemmer i det regionale styret i Innovasjon Norge. Opposisjonen nådde ikke fram med kravet om å få med sin foreslåtte representant Geir L. Byberg (KrF).

Årsrapporten godkjent
Hedmark fylkeskommunes årsrapport for 2009 ble godkjent i fylkestinget mot Høyres og Venstres stemmer. Rapporten fikk stort sett skryt, men Høyres Solveig Seem mente den sa for lite om mål og måloppnåelse. Partikollega Frode Knutzen Midtlund ga rapporten strykkarakter.
Erik Ringnes (V) på sin side etterlyste større fokus på energi- og klimaplanen i årsrapporten. Fylkesrådsleder Siv Tørudbakken beklaget at planen ikke nevnt klarere enn den er i rapporten, men understreket at det er vist til den i flere sammenhenger. Energi- og klimaplanen ble vedtatt i september 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**