God liberal sommer!

Østfold Venstre har hatt en aktiv vår med mye godt lagsarbeid, synlig politikk og bred deltakelse. Til høsten skal vi fortsatt ta vare på små og store bidrag ved klare prioriteringer, skriver fylkesleder Geir Helge Sandsmark i denne sommerhilsenen til medlemmene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Til alle medlemmer av Østfold Venstre

Takk for all innsats fra alle dere som har arrangert møter, laget stands, deltatt på møter, deltatt på Venstre-skolen, hjulpet til med landsmøtet, er aktive i styrearbeid, nominajonsprosesser, programprosesser og gjør kontinuerlig og godt arbeide i kommunestyrer, fylkesting, komiteer og utvalg over hele fylket. Takk også til styret i ØV inkludert representantene fra fylkestingsgruppa, Østfold Unge Venstre og Østfold Venstrekvinnelag.

I fylkespolitikken har uten tvil gruppas kamp om bredt tilbud i alle regioner vært den tydeligste. Selv om saken nok har vakt mer oppmerksomhet i Halden enn i fylket for øvrig, er den viktig også i et bredere perspektiv fordi dette dreier seg om hvilket innhold og funksjon videregående skole skal ha. Vi markerer oss tydelig på at skolen skal gjøre elevene i stand til å forme, leve og velge sine egne liv. Slik blir den liberale ideologien tydelig i denne helt konkrete saken.

Jeg synes også at denne saken er fint eksempel på at vi klarer å samarbeide godt internt i laget. Dette skal vi bygge videre på, blant annet ved at enda flere involverer seg i lignende saker framover. Selv om Lokalpolitisk Nettverk gir noen av oss en god plattform for samarbeide på tvers av lokallag, trenger vi enda flere arenaer for samarbeide og diskusjoner.

At fylkesrådet i Fredrikstad, 5. juni, ble litt dårlig besøkt, får vi i styret ta til etterretning. Vi vil prøve oss på nytt til høsten. Vi tar gjerne i mot innspill og ideer til arrangementer som kan trekke medlemmer og ikke-medlemmer til møter. Flere ønsker arrangementer med sentrale V-politikere, slik som møtet med Trine Skei-Grande i Sarpsborg. Vi vil forsøke lignende arrangementer også i høst.

Landsmøtet i Sarpsborg var en ubetinget suksess for oss, både politisk og organisatorisk. Jeg får fortsatt skryt for den gode innsatsen fra de frivillige når jeg snakker med Venstrefolk fra andre landsdeler. Vi satte også uoffisiell Venstrerekord i gjennomslag i landsmøteuttalelser. Alt dette skyldes dyktige enkeltpersoners deltakelse i et fungerende kollektivt nettverk.

Utover høsten blir det viktig at vi fortsetter innsatsen på prioriterte områder. Jeg registrerer også at aktivitetsnivået for enkelte er høyt nok tatt i betraktning at man også skal kunne prioritere andre gjøremål. Derfor blir det enda viktigere at vi evner å prioritere de viktigste oppgavene. Samtidig ønsker jeg igjen å påpeke at all innsats teller positivt. Selv om man bare får anledning til å delta sporadisk på møter eller bidrar med annet arbeid en gang nå og da, er disse bidragene veldig verdifulle i den store sammenhengen. De bidrar til en sum og til et mangfold vi andre ikke får til alene.

Sett fra mitt ståsted blir listestilling i kommunene sammen med programarbeid lokalt og i fylkeslaget de aller viktigste aktivitetene til høsten. De av oss som deltar i lokalpolitisk nettverk vil også få oppgaver der vi må løse. Samtidig må vi fortsette de lokale politiske markeringene i media og politiske fora. Det vil også bli arrangert Venstreskole, trinn 1 og 2 i løpet av høsten.

Ellers vandrer mine tanker nå i retning av ferie, jordbær og lyse sommerkvelder. Jeg håper at alle sammen får en fin sommer med mye liberal livsglede og mange gode minner.

Hilsen
Geir Helge

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**