Skoleforskjellene i Østfold

Fylkestinget har avholdt sitt siste møte dette halvåret, og skolen skiller seg ut som det området hvor uenigheten er størst. Opposisjonen (V, H, FrP, VPP) vil styrke skolen mens posisjonen (Ap, SV, Sp, KrF) igjen kutter i tilbudet til elevene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Posisjonen har som eksempel kuttet i tilbudet i Halden tre av de fire siste årene. Alle regionene i fylket har fått dyttet på seg endringer som har vært negative for skolene, elevene eller lærerne. Venstre har hele tiden bedt om å få en skikkelig gjennomgang av skoletilbudet, sett opp mot frafall, tilbudet i den enkelte region og de etablerte læringsmiljøene.

Utdanning, matematikk, universitet, skole

Foto: Microsoft

I perioden 2003 til 2009 har kun 2 av 3 elever som begynte på videregående i Østfold, fullført videregående opplæring. Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. Østfold er sammen med Nordland og Finnmark de tre fylkene hvor flest slutter i løpet av opplæringstiden.

Fylkestinget har vedtatt en rekke tiltak for å motvirke frafall. Da er det underlig at posisjonen kutter i tilbudet, spesielt i estetiske fag. Et bredt tilbud gir elevene økt mulighet til å fullføre videregående fordi de vil mestre noen av favorittfagene best. Den mestringsgleden er det viktig at elevene har. Det er den som motiverer for å klare de vanskelige fagene. Derfor må vi ha en stor bredde lokalt på så mange tilbud som mulig på første trinn. Gjennom mestringsglede får elevene motivasjon til å søke seg videre og fullføre. Dette innser dessverre ikke posisjonen, med Ap i spissen.

Utenom selve skoletilbudet vil det også være andre tiltak som hjelper mot frafall: Flere helsesøstre og sosialarbeidere i videregående skole sikrer et profesjonelt tilbud med tid til å jobbe forebyggende. Gode rådgivere på ungdomstrinnet og på videregående vil veilede elever som er usikre på utdanningsvalg. Et enda tettere samarbeid mellom den yrkesfaglige utdanningen og bedrifter, hvor fremtidens elektrikere, rørleggere og snekkere får et skoletilbud som er fleksibelt nok til å møte arbeidslivets krav.

Sindre Westerlund Mork på landsmøtet 2009

Foto: Østfold Venstre

Venstre og opposisjonen i fylket står samlet om å satse på å etter- og videreutdanning for rektorer og lærere, bedre rådgiving til elevene og bedre samarbeid med næringslivet. Vi vil også ha en årlig skolekonferanse hvor vi sammen med elever, lærere, rektorer og andre kan bidra til å utvikle skolen. Et forslag om et slikt utviklingsverksted ble i siste fylkesting heldigvis oversendt utdanningskomiteen til oppfølging. Så får vi håpe posisjonen ikke stopper det igjen. Det holder med at Sp eller KrF tar sjansen på å være med for å sikre flertall for et slikt verksted.

Tar vi ikke frafallsproblemene på alvor bidrar vi til at enkeltmennesker faller utenfor samfunnet. Ungdommen må få tilpasset opplæring på egne premisser og bedre mulighet til å mestre livet sitt. Frafallet koster samfunnet én milliard kroner i året. Å investere i et godt skoletilbud slik at flere mestrer skoleløpet, er god samfunnsøkonomi. Det er derfor viktig at vi får en skole for den enkelte elev, med dyktige lærere som gir elevene gode faglige utfordringer hver dag. Da er ikke løsningen å kutte elevtilbudet stykkevis og delt.

Sindre Westerlund Mork
Gruppeleder for Venstre i fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**