Blodrød kraftsosialisme

Det lille grønnskjæret vi til tider har kunnet skimte i regjeringens miljøpolitikk er borte. Det blodrøde som vi kjenner igjen i Ap har kvelt den steg for steg. Det som virkelig skremmer et miljøparti som Venstre, er hvor lett det har vært å få SV og Sp med på galeien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Kraft, elektrisitet

Foto: Microsoft

En samlet Regjeringen sier ja til å rasere Hardangers naturkvaliteter ved å legge kraftlinje i luftspenn gjennom dette fantastiske naturområdet. Beslutningen kan ikke ankes.

Regjeringen er igjen totalt blottet for miljøambisjoner. Regjeringspartiene vil heller ødelegge det unike naturlandskapet i Hardanger enn å ta hensyn til naturverdiene. Regjeringen har valgt den billigste og dårligste løsningen.

Venstre er enig I å sikre forsynings- og beredskapsssituasjonen i Bergensområdet. Imidlertid burde andre og mer miljøvennlige alternativer, som sjøkabel, vært valgt. Regjeringen har ikke engang sørget for uavhengige utredninger av hva disse alternative løsningene vil koste.

Vi opplever en regjering som totalt overkjører det lokale folkestyret. Et samlet politisk miljø i Hordaland, inkludert regjeringspartienes egne lokalpolitikere, har sagt klart fra at om de ikke ønsker denne kraftlinjen. Motstanden i lokalbefolkningen er også massiv. Dette folkelige engasjementet har imidlertid igjen falt for døve ører i regjeringsapparatet.

Venstre påpekte tidlig at Regjeringen har sittet ved absolutt alle sider av bordet. Avgjørelsen viser med god grunn hvorfor. Hvordan kan vi ha tillit til en objektiv og reell klagebehandling, så lenge Olje- og energidepartementet, som var klageinstans i saken, også er eier av utbyggeren Statnett.

Sindre Westerlund Mork
Gruppeleder i fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**