Opptøyene konsekvens av mislykket asylpolitikk

Opptøyene på Lier asylmottak er svært beklagelige, men de kommer ikke som noen overraskelse. Det har gjennom lengre tid vært uro, fortvilelse og frustrasjon blant de avviste asylsøkerne. At dette nå, etter flere år, har resultert i opprør, er dessverre en konsekvens av regjeringens mislykkede asylpolitikk, skriver Rebekka Borsch, leder i Buskerud Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


De siste årene har innvandringsdebatten vært preget av en ordkrig hvor partiene Ap, Sp, H og Frp krangler om å ha den strengeste politikken og om hvem som har sluppet inn flest asylsøkere. Dette resulterte i at regjeringen fremmet 13 tiltak for innstramming av asylpolitikken. Innstrammingen i Soria Moria 2 er stikk i strid med hva regjeringen og Stortinget har vedtatt som hovedregelen og som Venstre fortsatt kjemper for: Sikre en human, solidarisk og rettsikker asyl- og innvandringspolitikk.

Heller tøff enn rettferdig
Mange av menneskene som har strandet på mottak som det på Lier, kommer fra krigsherjede områder og kvalifiserer i utgangspunktet til opphold og beskyttelse. Men regjeringen har sluttet å følge FNs anbefalinger på dette feltet. De rødgrønne vil heller være tøffe enn rettferdige. Mennesker som har flyktet fra krig og konflikter, og som ikke har noe annet sted å dra tilbake til enn nettopp krigsutsatte områder, gjør alt de kan for å forbli i Norge. Det er slett ikke "tøft" å gjøre tilværelsen deres så uutholdelig at de velger å dra frivillig. Det er derimot både urealistisk og uetisk.

Rebekka Borsch

Rebekka Borsch
Foto: Judith Borsch

Slutt å stue bort mennesker
Innstramningen av asyl- og innvandringspolitikken med et utelukkende fokus på hjemsendelse, har fått mange tragiske konsekvenser. Opptøyene på mottaket i Lier er bare en i en rekke av triste hendelser. Regjeringen må nå innse at ideen om å stue bort avviste asylsøkere i usle mottak ikke er veien å gå. Politikken har vært mislykket, og den bør snarest endres i en mer human retning.

Rebekka Borsch, leder Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**