Valg 2011

Her finner du informasjon om forberedelsene til valget i 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Valg

Foto: Nettstedet www.sxc.hu

Buskerud Venstre skal i løpet av 2010 gjennomføre flere forberedelser til valgkampen i 2011. Dette skal skje samtidig som vi kontinuerlig jobber for en bedre skole, næringsutvikling og miljøet.

Nominasjonen

Buskerud Venstre skal stille en liste med inntil 43 navn som du kan stemme på under valgdagen 12. september 2011. I begynnelsen av 2011 skal Buskerud Venstre avholde sitt nominasjonsmøte hvor sammensettingen av listen blir avgjort av medlemmene. Før den tid skal en nominasjonskomité valgt av årsmøtet i Buskerud Venstre legge frem sitt forslag til valgliste.

Nominasjonskomiteen ledes av: Kristine Nore, epost kristine.nore@gmail.com

Dokument, program

Foto: Microsoft

Programmet
Buskerud Venstre må selvsagt ha et program vi kan gå til valg på for perioden 2011-2015. Dette programmet, og dets innhold, skal endelig avgjøres av medlemmene på årsmøtet til Buskerud Venstre i februar 2011. Før den tid skal en programkomité legge frem sitt forslag til program for perioden.

Programkomiteen ledes av:
Ruolv Stegane, runolv@venstre.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**