– Avgjørelsen om å kaste ut Laila er helt uforståelig

Avgjørelsen om å kaste Laila Navrud ut av Norge er helt uforståelig. Igjen viser norske utlendingsmyndigheter at de ikke er i stand til å ta menneskelige hensyn. En familie skal splittes, en norsk gutt skal tvangsutsendes til et annet land. Og dette på grunn av en formell feil heller ikke politiet var klar over. Dette er rått, mener Rebekka Borsch, leder i Buskerud Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Laila Navrud har gjort alt hun kunne for å integrere seg i det norske samfunn. Hun har lært seg norsk og gått på jobb. Hun er gift, har et lite barn og er godt etablert i Modum. Hun har ikke gjort noe som helst som skulle tilsi at hun skal kastes ut av landet.

Alle ser urettferdigheten i dette. Dette bryter rett og slett med folks rettsoppfatning. Regjeringen og UNE er på ville veier.

Facebook

Foto: Geir Olav Knappe

Støttegruppa for familien på Facebook har over sytti tusen medlemmer, og hele lokalsamfunnet står samlet rundt familien Navrud. Jeg vil oppfordre alle til å melde seg på gruppen for å vise sin støtte til familien Navrud!

Rebekka Borsch
leder Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**