Kan redde Hardanger med energiloven

For miljøpartiet Venstre er ønsket om å redde den verdifulle naturen i Hardanger så stor at vi vil endre energiloven. Derfor har Venstre på Stortinget, nå fremmet et lovforslag om større miljøhensyn ved utbygging av høyspentlinjer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Kraft, elektrisitet

Foto: Microsoft

Regjeringen har gitt Statnett konsesjon til å strekke ny høyspentlinje i luft gjennom Hardanger. Når selv ikke naturen her er viktig nok fremfor rene økonomiske interesser, viser det at regelverket er alt for svakt.

Venstre vil at energiloven også skal legge inn omsorgen for det klassiske naturvernet, for reiseliv og for de andre faktorene slik at dette må vurderes når man skal fatte slike typer avgjørelser.

Regjeringen blir bedt om å remme forslag til endringer i energilovgivningen som åpner for økt bruk av jord- eller sjøkabel ved bygging av kraftledninger i verdifulle naturlandskap for bedre å ivareta miljøhensyn. En slik lovendring vil også kunne tjene kulturinteresser ved utbygging av høyspenten lokalt.

For prosjekter i Statnetts regi, vil Venstre at statsråden skal bruke eiermakten til å utsette igangsettingen til prosjektene er vurderte etter de nye retningslinjene. For linjen i Hardanger må det være bedre å leve en liten stund til med en viss usikkerhet fremfor å ødelegge en natur landet vil ha glede og nytte av i all fremtid.

Venstre foreslår også å styrke satsingen på forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til bruk av jord- og sjøkabel. Det er behov for å styrke FoU-innsatsen på dette området slik at kabel i enda større grad blir et reelt alternativ til luftlinjer.

Venstre kommer ikke til å gi seg før mastene står der. Vi ser at det er et folkelig engasjement mot vedtaket i regjeringen. Det er trist at Kristin Halvorsen har bedt SV gi opp nok en miljøkamp.

Mest sannsynlig er det nå flertall i Stortinget for de lovendringene som Venstre har foreslått. Vi får håpe stortingsrepresentantene får lov til å stemme det de egentlig mener.

Sindre Westerlund Mork
Gruppeleder i fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**