Landskapsvernområde eller lokal forvaltning av Skrautvål Sameige?

Nasjonalpark er riktig for å ta vare på landskap eller arter som er trua. Med grunnlag i at stølsdrift er en forutsetning for å ta vare på kulturlandskapet i Skrautvål sameige så ble dette tatt opp i spørretimen på fylkestinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


På Fylkestinget i dag spurte undertegna, Eivind Brenna, Venstre, fylkesordførerAudun Tron følgende spørsmål under spontanspørretimen:

I høst vil regjeringen vedta Langsue Nasjonalpark med geografisk utbredelse. Skrautvål sameige har vært opptatt av å forvalte områdene selv ved å lage en lokal forvaltningsplan og holde området utenfor verneområdet.

12.1. gjorde fylkesutvalget vedtak om “at man ønsket stølsområdet ut av verneplanen”.

Spørsmålet var om fylkesordfører ville ta initiativ overfor regjeringen for å holde Skrautvål sameige ute av verneplanen.

Fylkesordfører Tron svarte at han så det som sin plikt å forfølge saken utfra vedtaket i fylkesutvalget, og ta saken opp med departementet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**