Gründerne skaper morgendagens jobber

Mennesker og familier som rammes av psykisk sykdom, skal få god hjelp raskt – uansett hvor i landet de bor, mener Rebekka Borsch, Foto: Sveinung Bråthen

Buskerud Venstre og lokallagene våre benytter sensommeren til å besøke en rekke foretak i fylket vårt. Aksjonen er del av Venstres nasjonale bedriftskampanje. I perioden 18. august til 7. september 2010 skal partiet besøke 1000 bedrifter over hele landet for samle innspill til en bedre næringspolitikk, skriver fylkesleder Rebekka Borsch.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Gjennom kampanjen skal vi få bedre innsikt i hverdagen til bedriftene. Vi ønsker å lytte og å samle gode ideer og konkrete tiltak, slik at vi kan forbedre bedriftenes rammevilkår, spesielt for småbedrifter og gründere.

Oljepengene som fiende

Oljepengene er blitt gründerne største fiende. Det virker som om alle tar verdiskapningen for gitt. Finanspolitikken handler i hovedsak om fordeling og bevilginger. Vi fokuserer for lite på hvordan Norge skal skape nye ideer, verdier og arbeidsplasser. I regjeringens politiske plattform “Soria Moria 2” er ikke ordet “gründer” nevnt en eneste gang — det sier sitt om utfordringene og holdningene vi står overfor. Vi må hente flere ideer og forslag fra småbedriftene selv, om hvordan vi skal skape en bedre hverdag for dem som skaper sin egen arbeidsplass.

Hvor kommer jobbene fra?

Tall fra Statistisk Sentralbyrå forteller noe interessant om hvor de nye jobbene i norsk næringsliv kom fra i perioden 2002 — 2007. Fasit er at nesten samtlige nye jobber i disse årene ble skapt i bedrifter som var fem år eller yngre.

Sysselsettingen i alle markedsrettede foretak økte i perioden med 67.000 personer. Bak denne nettoøkningen står følgende bruttotall: Sysselsettingsveksten i overlevende foretak som var fem år eller yngre — altså gründerbedrifter – var på hele 248 000, mens sysselsettingsnedgangen i alle øvrige foretak var på 181 000 personer. Slike tall forteller at samfunnet vårt er helt avhengig av gründerne. De skaper morgendagens jobber. Uten gründere med vilje og evne til å satse på nye ideer som skaper nye jobber, så stopper Norge. Så enkelt er det.

Grunder

Foto: Microsoft

Vil forenkle skjemaveldet
I Venstre er vi levende opptatt av hvordan vi skal lykkes med å legge forholdene best mulig til rette for gründere og vekstkraftige bedrifter. Det handler om alt fra forenklinger av skjemavelde og offentlig byråkrati, et skattesystem som stimulerer til innsats, økt verdiskaping og til økt privat investeringslyst i nye og unge bedrifter, rettferdige spilleregler, åpne markeder og fri konkurranse — og det handler om å gjøre det mer lønnsomt å skape mer miljø- og klimavennlige løsninger for å dekke våre energi- og transportbehov.

Konkrete tiltak

Venstre har i løpet av det siste året fremmet flere forslag i Stortinget for å bedre vilkårene for gründere. Blant annet vil vi at selvstendig næringsdrivende skal få rett til et bunnfradrag eller minstefradrag på samme linje som “vanlige” arbeidstakere. Vi har også foreslått bedre sosiale ordninger, og at det skal bli enklere og mindre kostnadskrevende å starte opp enkelpersonsforetak. Men vi i Venstre tror også at det betyr en hel del å tilrettelegge bedre for næringsutvikling lokalt — helt ned på kommune- og stedsnivå. Attraktive steder tiltrekker seg kunnskap, talenter og gründere — og stimulerer til mer mangfold og nyskapende dynamikk i den lokale næringsutviklingen. Venstre vil mer enn gjerne samarbeide med alle gode krefter for å skape flere slike attraktive steder.

Rebekka Borsch
Stortingskandidat,
Buskerud Venstre

Følg meg på Facebook:

Rebekka Borsch – Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**