– Nytt dobbeltspor Oslo-Ski raskest mulig

– Nytt dobbeltspor Oslo-Ski (Follobanen) er et veldig viktig samferdselstiltak i Osloregionen, og har samtidig stor betydning for å knytte kollektivsystemene og godstrafikken mot resten av Europa, sier fylkesvaraordfører Inge Solli (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Inge Solli Solli og Venstre vil ha fortgang på byggingen av dobbeltsporet Oslo-Ski.

Inge Solli Solli og Venstre vil ha fortgang på byggingen av dobbeltsporet Oslo-Ski.
Foto: Venstre

Samferdselsministeren holdt i dag møte med de berørte kommunene Oslo, Oppegård og Ski samt Akershus fylkeskommune om fastsetting av planprogram for nytt dobbeltspor Oslo-Ski.

– Fylkestinget har uttalt seg i saken tidligere i år, og Akershus fylkeskommune gikk inn for en statlig reguleringsprosess. Vi vil på den måten kunne avskjære muligheten for innsigelser, og dermed spare tid. Det er også viktig å sikre full prosjektfinansiering av hele strekningen før arbeidet starter, slik at unødig tidstap og ekstra kostnader knyttet til stykkevis finansiering unngås, sier Solli.

Les hele saken her (Akershus Fylkeskommune)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**