Oppdal Venstre

Behandling av forslag til kommuneplan for perioden 2010-2021.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Mandag 13.september kl. 20.00 på Grøsetkafèen er du velkommen til å drøfte utkastet til kommuneplan for Oppdal kommune. På juni gjorde kommunestyret et vedtak i saka som nå har vært på høring. Frist for merknader er 15.september. Det nærmer seg m.a.o. siste sjanse til å ytre seg om det som er lagt fram.
Kommuneplana er delt i to, en samfunnsdel og en arealdel. Det er nok arealdelen som er mest interessant for de fleste. Mange innspill er kommet fra grunneierhold. Noen av dem har politikerne tatt inn, mens noen er avvist.
Venstres representant i utvalget som har arbeidd med kommuneplana er Gerd-Mette Drabløs. På møtet vil ho redegjøre for innholdet, og ta med seg i det videre arbeidet det som eventuelt måtte komme fram av avvikende synspunkter.
Vel møtt alle interesserte! Dette er ei sak som berører de fleste i Oppdal kommune på et eller anna vis!!
Hilsen
Odd Gunnar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**