Prosjektstøtte skjult som partistøtte

Eidsivas gave til Senterpartiets valgkamp i 2009 viser med all tydelighet at opposisjonen i fylkestinget må få plass i styrer og stell – avsløringen om at Eidsiva Energi gav bort en halv million kroner kun til Senterpartiets valgkamp er bare enda et eksempel på samrøre og politisk ukultur

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Erik Ringnes

Foto: Kjell Arne Fridtun

At styret i et energiselskap som er eid av fylkeskommunene i Hedmark og Oppland, samt en del kommuner i begge fylkene, vedtar å gi halv million kroner til et politisk parti. Det kunne bare skje fordi opposisjonen ikke har fått plass i Eidsivas styre. Det er riktig svar og det er skremmende. Konserndirektøren i Eidsiva uttaler til Østlendingen 9.september at pengene var en del av et spleiselag for å gjennomføre et prosjekt på fornybar energi. Dagens pressemelding fra Senterpartiet om at de betaler tilbake støtten fordi det bryter reglene for partitstøtte, viser at konsernsjefen og styret i Eidsiva har utvist særs dårlig skjønn.
Det viser at de som har makt i Hedmark er villig til å gå langt for å beholde makten. Den politiske makten og de som står bak dette flertallet i Hedmark har lange armer inn i mange viktige styrerom. Når man i tillegg ser denne saken i sammenheng med det faktum at opposisjonen i fylkestinget i Hedmark ikke har fått en eneste plass i styret i Eidsiva, så er det et stygt bilde som avtegner seg. Det er udemokratisk å stenge opposisjonen ute fra sentrale verv og hindrer dermed opposisjonen i å gjøre det som opposisjonen skal, nemlig å kontrollere makta og presentere alternative forslag. Dette forutsetter selvfølgelig at opposisjonen er representert og ikke settes på gangen slik som i dette fylket.
Opposisjonen fremmet for få dager siden et generelt mistillitsforslag mot det sittende fylkesrådet. Noe av begrunnelsen var nettopp det at fylkesrådet og de tre partiene som står bak fylkesrådet, Ap, Sp og SV, tok alle plassene i styrene i Eidsiva Energi og Innovasjon Norge.
Opposisjonen krever at fylkesrådet rydder opp og sørger for at opposisjonen blir representert i disse viktige selskapene. Det er tydeligvis behov for både ei "vaktbikkje" og noen som kan sørge for en bedre skjønnsutøvelse.
Erik Ringnes
Fylkesleder og gruppeleder for Venstre i Hedmark

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**