Innflytelse på valgrekkefølgen

Fylkestinget har behandlet innspill til evaluering av valgloven etter fjorårets stortingsvalg. En av problemstillingene der er velgernes innflytelse på selve valget av kandidater. Skal du som velger ha en konkret mulighet til å påvirke hvilken av kandidatene som faktisk kommer inn i på Stortinget?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Valg

Foto: Nettstedet www.sxc.hu

I dag er det ulike regler som gjelder når du gir en ekstra stemme i valg. I kommunevalget kan din stemme avgjøre rekkefølgen på kandidatene til ditt parti. I fylkestingsvalget er det liten mulighet for at du kan avgjøre og i stortingsvalget har du praktisk talt null mulighet til å endre på rekkefølgen.

I fylkestinget 16. september, fremmet Venstre forslaget: "Østfold fylkeskommune mener velgerne må ha en reell mulighet til å påvirke rekkefølgen på kandidatene." Dette fikk støtte fra Høyre, FrP og uavhengige, men ble nedstemt av Ap, SV, SP og KrF.

Dersom velgerne fortsatt skal kunne gi sine kandidater ekstra stemme ved alle valg, må den ekstrastemmen ha en reell mulighet til å avgjøre rekkefølgen. Har den ikke det er det å holde velgerne for narr å beholde en slik ordning.

Sindre Westerlund Mork
Gruppeleder i fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**