Send inn forslag på kandidater til neste Fylkesting!

Vi nærmer oss et nytt kommune- og fylkestingsvalg i 2011. Nominasjonskomiteen i Buskerud Venstre ønsker forslag på kandidater til neste Fylkesting. Alle medlemmer kan sende inn forslag innen 1. oktober.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Stemmegiving

Foto: Microsoft

Nominasjonsnemnden i Buskerud Venstre er nå i full gang med arbeidet med å få frem en nominasjonsliste til nominasjonsmøte. Vi håper vi kan lage en liste full av dyktige og engasjerte Venstrefolk som ønsker å bringe Venstre til nye høyder i Buskerud.

I begynnelsen av 2011 skal Buskerud Venstre avholde sitt nominasjonsmøte hvor sammensettingen av listen blir avgjort av medlemmene. Før den tid skal en nominasjonskomité valgt av årsmøtet i Buskerud Venstre legge frem sitt forslag til valgliste.

Prosessen gjøres på følgende måte:

•Innen 1. oktober sender lokallagene og enkeltmedlemmer inn forslag på kandidater til nemnda. Med navnene bør en mini-cv medfølge.
•15. oktober sender nemnda ut en alfabetisk liste over alle foreslåtte kandidater til lokallagene
•Innen 15. november sender lokallagene inn forslag på en rangert liste til nemnden
•Onsdag 12. januar 2011 avholdes åpent medlemsmøte med presentasjon av de aktuelle toppkandidatene. Her vil kandidatene holde et lite innlegg og det blir åpnet for spørsmål til kandidatene
•Innen 20. januar oversender nemnden den ferdige nominasjonslisten til fylkesstyret.

Forslag sendes til kristine.nore@gmail.com

Takknemlig hilsen fra Nominasjonsnemnden i Buskerud Venstre
Anne-Marit Lillestø, Knut Anders Berg, Kristine Nore (leder)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**