Inger Johanne Bjørnstad

Starten på den politiske løpebanen var som aksjonist mot utbyggingen på Svartskog i 1996. Foreløpig har vi fått utsatt det til etter 2020.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Inger Johanne Bjørnstad

Inger Johanne Bjørnstad
Foto: Venstre

Gruppeleder. Kommunestyre og formannskap/ "teknisk utvalg" fra 1999 – 2011. Er styremedlem Interkommunalt brannvesen og Oslofjordens Friluftsråd. Nestleder i Oppegård Venstre

Leder av Akershus Venstre 2008-2010.
To år i Samferdselsutvalget i fylket i forrige periode.

Er opptatt av miljø, økonomi, arealpolitikk, samferdsel — og at dette skal henge sammen. Har etter hvert også blitt mer opptatt av hvordan utnytte den store ressursen som den godt voksne befolkningen er.

Har jobbet mye med utredninger knyttet til areal— og transportplanlegging i Miljøverndepartementet og finansiering i Nærings- og handelsdepartementet. Har også vært lærer.

Alder snart 64 år, tre voksne barn, fire barnebarn og er avdelingsdirektør i Garantiinstituttet for eksportkreditt. Andre fritidsaktiviteter: har en gammel seilbåt samme med mine tre døtre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**