Sven Trygve Haabeth

Er 33 år og har en bachelorgrad i filosofi fra Universitet i Oslo. Jobber med kunnskapsformidling og rådgivning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Sven Tryge Haabeth

Sven Tryge Haabeth
Foto: Christoffer Biong

Er opptatt av mangfold, i naturen, kulturen og i næring. Har et bredt spekter av politiske interesseområder, fra miljø og klassisk naturvern, til utdanning, sosialt ansvar, kultur og landbruk. Liker å anse meg selv som veltalende og kunnskapsrik, men også som en god lytter med tilhørende analytisk evne.

Av viktige enkeltsaker vil jeg trekke frem billigere og bedre kollektivtilbud, solide støtteordninger for frivillige kulturformidlere og et grønnere Akershus.

Kanskje er det på tide med en kandidat som er uredd og tør å si fra, som kjemper for de svake, for rettferd og frihet. En sosialliberal kandidat som sier ja til individ og felleskap, og som kjemper for den gode borger i det gode samfunn.

Har vært politisk engasjert siden ungdomskolen, aktiv i Unge Venstre fra 96-99 og på ny i Unge Venstre og Venstre fra 2007. Har vært aktiv i Norsk Rockforbund og sittet som leder i Fagrådet for Rockeklubber.

Se også “Sven Trygve sang for landsmøtet”.

Og husk; Haabeth er som alltid lysegrønt!

mvh,

Sven Trygve Haabeth

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**