Ressurser til programarbeidet

Fylkesvalgprogrammet – arbeidsprosess 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Her er oversikten over aktuelle ressurser til fylkesvalgprogrammet:

Akerhus Venstre fylkesvalgprogram 2007-2011 (doc)
– Programmet for gjeldende periode.

Samarbeidsavtalen mellom H, KrF, FrP og V (doc)
– Samarbeidsavtale inngått etter valget i 2007. Gjelder for inneværende periode.

Regional planstrategi (høringsutkast) (pdf)
– En vurdering av de viktigste utfordringer i Akershus og hvordan utfordringene skal følges opp i regionalt planarbeid.

Scenarier for regional planstrategi (pdf)
– Hvordan Akershus kan se ut i 2050. Mulige scenarier.

Sektorplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet (pdf)

Samferdsel:
Oslopakke 3: Handlingsprogram 2011-2014 (pdf), Stortingsmelding om trinn 2 (pdf)

Baneløsninger på Nedre Romerike (traséutredning) (pdf)
– Om mulige baneløsninger til Ahus/Lillestrøm

Se også denne samlesiden hos Akershus Fylkeskommune

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**