Synspunkter på klimasatsningen i Akershus? Lyst til å lære mer om fornybar energi?

Da er dette en gylden mulighet. Akershus Venstre arrangerer møte og omvisning på Rånåsfoss kraftverk og fjernvarmeanlegget på Lillestrøm.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Lær mer om vannkraft og fjernvarme.

Lær mer om vannkraft og fjernvarme.
Foto: Bjørg Lien

Tid: 11. oktober · 14:00 – 18:00. Tog fra Oslo S kl 13:09 ankommer Rånåsfoss kl 13:50

14.00 Orientering om Akershus Energi og selskapets strategi på vannkraft og fjernvarme.
Hele programmet foregår i kraftstasjonen. Oppmøte ved adm.bygget på Rånåsfoss.

Servering av rundstykker, wienerbrød m.m.

Konsernsjef Jørn Myhrer og Informasjonsdirektør Bjørn Dag Gundersen
· Om Akershus Energi AS — utviklingen av selskapet siden Energiloven av 1990
· Kraftmarkedet — hva bestemmer strømprisen?
· Satsning på ny fornybar energi og fjernvarme
· Rånåsfoss III-utbyggingen

15:30 Rånsåsfoss III orientering om utbyggingsplaner og omvisning på Energisenteret og kraftstasjonen.

16:30 Avreise til Akershus EnergiPark, Lillestrøm.

17:00 Orientering om fjernvarmesatsningen og omvisning på Akershus EnergiPark
Akershus EnergiPark vil bli en av Europas mest moderne og framtidsrettede fjernvarmesentraler. Den er under bygging i Lillestrøm, nær Åråsen inntil Gardermobanen.
Orientering og omvisning ved Frank Sagvik, Daglig leder Akershus Energi Varme.

Akershus EnergiPark | Veiatlas — Rolf Olsens vei 50, Lillestrøm
(Hvis en kjører fra Åråsen mot Leirsund så passerer en Romerikes Blad. Når det er slutt på container/industriområdet på høyre siden, går det en bru over jernbanen. Der ser dere pipene til fjernvarmesentralen.)

Lenker om fjernvarmesatsningen og Akershus EnergiPark:
Månelanding på Lillestrøm

NTB info – Kan bli et viktig forbilde


For spørsmål om arrangementet, kontakt Jonas Vevatne på tlf. 91363943.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**