Støtte til Nonstopfestivalen

Det er gledelig at Nonstopfestivalen (i Moss) fortsatt vil få statlig tilskudd. Dermed øker sjansen for at fylkeskommunen også vil fortsette å støtte festivalen. Festivalen har en tid fått støtte fra fylkeskommunen, men ligger ikke inne i økonomiplanen for neste år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Kultur, teater

Foto: Microsoft

I juni foreslo Venstre i fylkestinget at Nonstopfestivalen skulle vurderes spesielt med tanke på støtte som en del av festivalsatsingen i fylkets kulturplan. Dersom dette blir gjort vil Nonstopfestivalen fra 2011 være med i et flerårig prosjekt om å løfte fram noen satsinger i fylket.

Et enstemmig fylkesting ba om at fylkets kulturkomite skal vurdere Venstres forslag. Med fortsatt statlig støtte mener Venstre dette bør øke sjansen for at Nonstopfestivalen også blir med i en fylkeskommunal satsing. Det vil være gledelig for kulturlivet i hele Østfold, langt ut over Moss.

Sindre Westerlund Mork
Gruppeleder i fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**