Ulike tanker om veien til en god skole

Statsbudsjettet viser at den rød-grønne regjeringen vil styrke skolen med flere skoletimer og leksehjelp. Både flere skoletimer og leksehjelp vil kunne bidra til at elevene presterer bedre, men det forutsetter at det er lærere til stede i klasserommet, skriver Ulla Nordgarden, nestleder Drammen V.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Ulla Nordgarden

Ulla Nordgarden
Foto: Ellen Korvald

Gode lærere er den aller viktigste faktoren for elevenes læring. I dag har vi for få lærere. Den rød-grønne regjeringen forteller oss at de har bidratt til at det er 4000 flere lærere i skolen i dag, enn da de tok over. Dette stemmer nok. Problemet er at det er 500 færre årsverk. Dette betyr at lærerne jobber redusert eller har andre oppgaver i skolen enn undervisning.

Trenger flere pedagoger
Venstre mener at vi må prioritere å få flere til utdanne seg til lærere og flere til å forbli i læreryrket før vi kan øke timetallet i skolen. Hvis vi begynner i feil ende, får vi den situasjonen som tusenvis av barnehager befinner seg i, der det viser seg svært vanskelig å fylle stillingene med pedagoger.

Venstres tiltak for å gjøre læreryrket mer attraktivt er blant annet å satse på en systematisk videre- og etterutdanning av lærere og gjøre overgangen fra næringslivet til læreryrket lettere.

Ulla Nordgarden
Nestleder Drammen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**