Når blir likestilling satt på dagsorden i Oppland fylkesting?

Fylkestingsrepresentant Sanna Sarromaa stilte i spørretimen på Oppland fylkesting i Hadeland den 12. oktober spørsmål om når likestillingsvurderingen av Opplandssamfunnet blir tilbakerapportert til Oppland fylkesting.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Sanna Sarromaas forslag om likestillingsvurderingen ble enstemmig vedtatt av fylkestinget allerede i desember 2008. Vurderingen er gjennomført av Likestillingssenteret og resultatene ligger klare, men Sarromaa lurte på når Oppland fylkesting kunne få se — og reagere på — resultatene. Videre ønsket Sarromaa visning av “De ubeherskede, en politisk thriller om kjønnskvotering”, et skuespill som har turnert rundt i kommunestyrene i Oppland og Hedmark. Fylkesordføreren Audun Tron var positiv til likestillingen som tema, men svarte med at det neppe ble tid til likestilling ved neste fylkesting i desember. Sarromaa repliserte med at forskning viser at likestilling dessverre alltid har vikeplikt — det er alltid liksom-viktigere saker på dagsorden. Oppland fylkesting har snart ventet på resultatene i to år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**