Oppland ut av mørket: Innovasjonsstrategien må knyttes sterkere til opplæring og kompetanse!

I dag eller i morgen behandles innovasjonsstrategien for Oppland fylkeskommune på Oppland fylkesting som holdes i Hadeland. Oppland trenger “styrket innovativ kraft” og det trengs tilretteleggelse for “et sterkt innovasjonsmiljø”, står det i rapporten. Hvordan man lager det sterke innovasjonsmiljøet er hovedutfordringen. Fylkestingsrepresentant Sanna Sarromaa tar ordet for å knytte innovasjon sammen med opplæring og kompetanse. Oppland må dras opp og ut av mørket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Vi bor i det mørke Innlandet der kunnskap og kompetanse ikke står høyt i kurs. "Realkompetansen i Oppland er større enn formalkompetansen", står det evfemistisk i innovasjonsstrategien. Finnes det fylker der formalkompetansen er større enn realkompetansen? Litt merkelig dikotomi. Hvordan måles realkompetanse? Øker ikke formalkompetanse også realkompetanse? Ikke automatisk og ikke alltid (jeg har – som forsker og akademiker – fått høre mange ganger at det er mange reelt sett inkompetente akademikere), men forhåpentlig som oftest. Det er jo derfor folk tar utdanning og det er derfor vi snakker om å øke kompetanse i regionen vår.

Det er ikke bare individer som vinner på å ta utdanning, offentlige budsjetter går også i pluss av å satse på utdanning. Utgiftene til studieplasser mer enn oppveies av økt skatteinngang og reduserte trygdeutbetalinger. Utdanning har ikke bare økonomiske effekter, men påvirker andre forhold, for eksempel mellommenneskelig tillit som er et sentralt element i de nordiske velferdsstatene. Utdanningen påvirker helse og politisk interesse. Det er en positiv sammenheng mellom utdanning og positiv skår på egenrapportert helsetilstand, politiske interesse og mellommenneskelig tillit – forhold som absolutt legger til rette for innovasjon.

For det står "et relativt lavt utdanningsnivå" som en av hovedutfordringene i innovasjonsstrategien. Dette vet vi.

Det foreslås at kompetansenivået i fylket skal heves blant annet gjennom å satse på en kvalitativt god ungdomsopplæring. Hva legger man i det? Så lenge som jeg har sittet i fylkestinget, har den politiske posisjonen snakket kun om drop-out og gjennomstrømning. Viktig, ja, men farlig ensformet og begrenset. Defensivt. Det er mye varierende kvalitet innenfor "bestått". Innovasjonen springer ikke ut av middelmådighet, vi må dyrke talentene.

Skal vi virkelig løfte opp kompetansen i Oppland og legge til rette for innovasjon og nyskaping, må alle dras oppover, inspireres og gjerne piskes! Det må skapes en kultur for læring og kompetanse, en kultur der det er anerkjent og ønsket å være flink. Ikke bare flink, men flinkere. Flinkest!

Når man ser på skoleporten.no og statistikken over fagene, er det kun ett fag der videregående skoler i Oppland scorer høyere enn landsgjennomsnittet. Kun ett fag.

En innovasjonsstrategi må knyttes til opplæring og kvaliteten ved den. La oss trekke Oppland opp og ut av mørket!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**