Mulig med bedre toppidrettstilbud i Østfold

Privatskolen Wang Toppidrett (WT) har offentliggjort at de flytter sitt skoletilbud fra Moss til Fredrikstad fra høsten 2011. Nå kan det bli mulig med bedre tilbud i Moss og dermed et totalt sett bedre tilbud i fylket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


De nye skolelokalene til WT vil ligge i tribunen til Fredrikstad stadion og vende direkte ut mot lokalene til blant annet Høgskolen i Østfold med sin ingeniør- og helse- og sosialutdanning.

Fotballkamp, fotball, Stabæk, Tromsø

Foto: Oddne Rasmussen, Flickr

WT informerer om at både Fredrikstad kommune, Værste AS og en rekke lokale idrettslag og foreninger har bidratt til at skolen kan tilby sine elever et minst like godt tilbud i framtida som det de gjør i dag. Dette gjelder tilgang på treningslokaler, skolearealer og samarbeid med idrettsklubber og trenere.

Det er all grunn til å gratulere Fredrikstad med et nytt flott skoletilbud for regionens elever i videregående. For Nedre Glomma vil dette komme som et tillegg til fylkeskommunens toppidrettslinje i Sarpsborg.

For Mossedistriktet er det selvfølgelig et tap for en rekke lokale idrettslag, trenere og potensielle elever å miste et slik tilbud. Elever kan selvsagt pendle til en toppidrettslinje i Fredrikstad på samme måte som de kan pendle til Moss. Dog er det et faktum at en slik linje rekrutterer en god del elever fra nærområdet i kraft av det å være et lokalt tilbud også.

Elever

Foto: F. Wika

Derfor er det gledelig at flere av de lokale lagene har ytret et ønske om å utvide fylkeskommunes idrettslinje i Moss. De ønsker å bidra til at den kan bli en toppidrettslinje. Det synes jeg er en positiv innstilling som fortjener støtte og et skikkelig svar.

Derfor har Venstre stilt et spørsmål til fylkesordføreren som han skal besvare i neste fylkesting. Venstre vil vite om det er en reell mulighet for å kunne utvide tilbudet i Moss fra høsten 2011.

Dersom fylkestinget vil bidra med å tilby en utvidet linje i Moss, kan flyttingen av WT til slutt vise seg totalt sett, å være bra for fylkets linjetilbud på idrett for elever i videregående. Venstre håper svaret fra fylkesordføreren blir positivt.

Sindre Westerlund Mork
Gruppeleder i fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**