Paviljongen ved Hystad skole

Venstre på Stord støtter foreldrene ved Hystad skole vedrørende Paviljongen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Stord Venstre har alltid jobbet aktiv for at vi skal få en best mulig skole for våre unger. Dette er som de fleste har fått med seg ført til positive resultater både når det gjelder bevilgninger til skolen og resultatene. Men vi må aldri stoppe opp med å forbedre skolen og derfor er det godt å vite at Hysta skole er høyt prioritert når det gjelder nytt bygg som erstatning for den gamle midlertidige paviljongen.
Venstre vil jobbe for å få et erstatnings-bygg for paviljongen der en inkluderer Mediateket som en også trenger.
Dette står allerede inne på forslag til budsjett for 2014 og vi vil arbeide for at dette blir med på budsjettet.

Hystad skole

Foto: Hystad skole

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**