Venstre valgliste til fylkestingsvalget 2003

Venstre valgliste til fylkestingsvalget 2003.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Trine Hvoslef-Eide, førstekandidat til fylkestingsvalget i 2003.

Trine Hvoslef-Eide, førstekandidat til fylkestingsvalget i 2003.

1 Trine Hvoslef-Eide Ås
2 Borghild Tenden Bærum
3 Inge Hallgeir Solli Nittedal
4 Roger Axelsson Ullensaker
5 Bjørn Schwensen Asker
6 Per-Aage Pleym Christensen Eidsvoll
7 Astrid Alvlaug Ramnefjell Bærum
8 Anne Line Gudbjørgsrud Skedsmo
9 Ane Frislid Sveinhaug Lørenskog
10 Celine Kronen Mowinckel Ullensaker
11 Jorunn Holter Frogn
12 Jan Henrik Eriksen Bærum
13 Sigrid Spilling Bærum
14 Øystein Smidt Nes
15 Bente Nygård Nannestad
16 Ole William Rojahn Oppegård
17 Inger Johanne Tangen Lørenskog
18 Jorunn Nakken Ås
19 Audun Heskestad Rælingen
20 Lisbeth Bøhler Ski
21 Bjørn Krogsrud Bærum
22 Inger Johanne Bjørnstad Oppegård
23 Wilhelm Berge d.y. Nesodden
24 Eldfrid Hovden Asker
25 Ole Haakon Hoxmark Bærum
26 Chriss Eirik Kleve Madsen Rælingen
27 Gunvor H. Støle Melsom Nittedal
28 Jugal K. Sharma Nannestad
29 Oda Frislid Sveinhaug Lørenskog
30 Knut Bakkehaug Eidsvoll
31 Ingvild Tautra Vevatne Asker
32 Jan Halvor Harsem Asker
33 Turid Dahlman Bærum
34 Olaf Knai Hurdal
35 Torhild Slåtto Ullensaker
36 John Brynhildsvoll Fet
37 Ida Birgitte Kurland Skedsmo
38 Stig Breistein Vestby
39 Vidar Skogvoll Gjerdrum
40 Johan Gerhard Ellingsen Enebakk
41 Lars Anders Glad Ski
42 Gerd Eva Haug Sørum
43 Severin Bergo Aurskog-Høland
44 Kari-Anne Slettjord Vestby
45 Jon Øivind Stubberud Vestby
46 Siw Fjelstad Frogn
47 Sidsel Skjelmerud Ullensaker
48 Halfdan Hegtun Bærum
49 Jan Martin Vevatne Asker

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**