Siri Engesæth

Siri Engesæth har vært medlem i Venstre siden hun var 13 år. Hun har jobbet politisk med næringsutvikling og miljø utenfor partipolitikken, men sitter i dag i Akershus fylkesting og som nestleder i Bærums utvalg for Miljø, klima og kommunalteknikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Siri Engesæth

Hun har også hatt tidligere verv for Venstre i Aust-Agder, Møre og Romsdal, Hordaland og i Oslo på bydels-, Oslo og nasjonalt nivå. Siri Engesæth bor på Jar, har tre barn og er utdannet antropolog med påbygging innen ledelse fra NTNU.

– Akershus har helt særegne utfordringer. Min aller viktigste erfaring i forhold til politisk arbeid er at det nytter å få til skikkelige tiltak. Vi trenger å prioritere Follo-banen og få bro over Oslofjorden for å få godstrafikken ut av sentrum og tettbygde strøk, og vi trenger metrotunnel, togtunnel, vestkorridor og Ringeriksbane for å få en skikkelig passasjertransport i vår region. Staten må også bidra i finansieringen av bane til Fornebu. Dette haster.

Nasjonalt har jeg alltid vært opptatt av å få gode miljøtiltak til være kostnadssvarende slik at de som velger å bruke sin tid og ressurser på miljøgod virksomhet, være seg offentlig eller privat næring, får igjen for strevet. De nasjonale virkemidlene må støtte opp om dette og ikke sementere gammeldagse løsninger.

I velferdspolitikken ønsker jeg å fjerne arbeidsgiveravgift for arbeidstakere over 62 år, jeg ønsker å styrke førstelinjetjenestene og jeg ønsker å gi lærere, psykologer, leger, sykepleiere, vernepleiere tiden tilbake ved å organisere merkantil støtte så ikke alle skal være datapunchere og regnskapsførere.

Engesæth tok hovedfag på konsekvensene av utviklingen av oljeindustrien i Alaska og har siden påbygget dette med EU-studier, industriell økonomi, industriell prosjektledelse og desruptiv teknologi som driver for virksomhetsendringer. Hun har vært daglig leder, faglig leder og internasjonal leder i Bellona. Hun har erfaring med næringspolitikk internasjonalt fra en periode i NHO. Hun har også vært leder for den europeiske paraplyorganisasjonen Seas At Risk i Brussel. Etter en periode med strategisk og finansiell rådgiving etablerte hun sitt eget AS, Sfere AS, og har vært sekretariat for Forum for Reiseliv og Forum for Miljøteknologi. Hun driver i dag i sitt selskap Sfere på heltid.

Engesæths viktigste saker er:
• Løsninger for fremtidig næringer som balanserer trygghet og endring mot mer bærekraftighet.

• Næringspolitikk som muliggjør nyskaping for de store og etablering og utvikling av de små og mellomstore.

• Omstillinger i velferdssystemet som tar demografiske endringer på alvor.
Å verdsette verdiskaping i offentlig sektor på en bedre måte og la folk får utøve yrket sitt.

Kontaktinformasjon:
Siri Engesaeth
Tlf: 901 14675
Epost: siri.engesaeth(alfakrøll)www.venstre.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**