Mange spørsmål om dyrevelferd

Mange har sendt inn spørsmål til Venstre om dyrevelferd etter avsløringene om kritikkverdige forhold ved norske peldyrgårder. Venstre er klare på at pelsdyrbransjen har fått mange nok sjanser uten at dyrevelferden har bedret seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Venstre mener at pelsdyrnæringen bør legges ned.

Venstre mener at pelsdyrnæringen bør legges ned.

Avsløringene i NRK viser at forholdene i næringen er langt fra å være under kontroll. Dyr skal ikke måtte lide for menneskers forfengelighet. Venstre mener at pelsdyrnæringen bør legges ned, og vi har tatt initiativ til å behandle denne saken i Stortinget i nærmeste framtid.

Du kan lese mer om Venstres initiativ her. Her finner du også link til oppslag i NRK Kveldsnytt med nestleder Ola Elvestuen om samme sak.

 Venstre tok opp de kritikkverdige forholdene allerede i 2002.

Venstre tok opp de kritikkverdige forholdene allerede i 2002.
Foto: Daniel Rugaas

Venstre har tidligere satt pelsdyrnæringen og dyrevelferd generelt på dagsorden i Stortinget. Venstres leder Trine Skei Grande innledet da debatten slik: "For meg handler det om respekten for liv, en grunnleggende respekt for liv. Det handler også om graden av sivilisasjon: Måten mennesker behandler dyr på, sier noe om graden av sivilisasjon i et samfunn."

Da Venstre satt i regjering i 2001-2005 ble pelsdyrspørsmålet satt på dagsorden for alvor, gjennom stortingsmeldingen om dyrevern og dyrs velferd, som ble fremmet av Lars Sponheim. Les mer om dette og om Venstres standpunkt til pelsdyr her.

Du kan si din mening, delta i debatten om pelsdyrhold og komme med dine innspill på liberal.no, Venstres åpne debattportal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**