Venstreskole lørdag morgen

Trinn 2 er tilpasset lokalpolitikere og ellers andre som har gjennomgått trinn 1 på Hotel Central lørdag/søndag fra kl.0930, mange påmeldte

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Fylkesårsmøte2008

Foto: A.Hovstø

PROGRAM for VENSTRESKOLEN 2
Hotel Central, Elverum
Lørdag 13.november:
09.30 Venstreskolen 2.
12.30 Vi deltar på nominasjonsmøtet.
13.30 Lunsj.
14.15 Vi deltar på nominasjonsmøtet.
18.00 Middag.
Søndag:
09.00 Venstreskolen 2.
13.00 Lunsj.
13.45 Venstreskolen 2.
15.00 Avslutning.
Hamar, den 22.okt.2010
Sjur Skjævesland
Nestleder Hedmark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**