Ap kan ikke løpe fra ansvaret nå

Jeg skjønner at Arbeiderpartiet i Buskerud med Torgeir Micaelsen i spissen prøver å dysse ned kritikken og debatten som har kommet opp i kjølvannet av at biodrivstoffbedriften Xynergo ble lagt ned. Men fakta er at akkurat denne utviklingen vi nå er vitne til — nedleggelse av biodrivstoffanlegg i Norge – ble spådd da den rødgrønne regjeringen besluttet å innføre avgiften på biodrivstoff i 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Rebekka Borsch

Foto: privat

Den gangen var kritikken fra både opposisjon og miljøorganisasjoner massiv. Mange fryktet at avgiftsvedtaket om biodiesel ville få store ringvirkninger for investeringslysten i all slags fornybar energi. Frykten har vist seg å være berettiget.

Produksjon skrinlagt
Eksisterende og planlagt produksjon av biodiesel i Fredrikstad og på Follum har blitt skrinlagt etter at Arbeiderpartiet presset gjennom avgiften. Nå har vi sett samme effekt hos Xynergo.

For at selskaper og privatpersoner skal velge klimavennlige løsninger, er det helt avgjørende at klimaalternativene er billigere enn de fossile. Dette er viktig for å stimulere til produksjonsutvikling som gjør mer miljøvennlig biodrivstoff konkurransedyktig. Produksjon av biodrivstoff basert på blant annet norsk trevirke er viktig for næringsutvikling og klimagassreduksjoner.

Drivstoff

Foto: Microsoft

Miljøfiendtlig og næringsfiendtlig
En tredel av Norges klimagassutslipp kommer fra transportsektoren, og det er et stort behov for å redusere utslippene fra veitrafikken i løpet av de neste årene. Da regjeringen innførte avgift på biodiesel, sparket de også beina under grønn næringssatsning og teknologiutvikling i Norge. Avgiften er miljøfiendtlig og næringsfiendtlig. Dette ansvaret kan ikke Arbeiderpartiet løpe fra nå.

Rebekka Borsch, leder Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**