Enebakk Venstre stiftet

Venstre har ikke hatt lokallag i Enebakk siden 80-tallet. I går ble det på nytt stiftet Venstrelag i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Prisca Bruno Massao er en av pådriverne for å få på plass et Venstrelag i Enebakk.

Prisca Bruno Massao er en av pådriverne for å få på plass et Venstrelag i Enebakk.
Foto: Christoffer Biong

I går avholdt Enebakk Venstre ekstraordinært årsmøte på Flateby, der det blant annet ble valgt styre og laget ble formelt stiftet. Andreas Hansen ble valgt som leder.

Venstre hadde ikke en egen liste i Enebakk i 2007, sist det skjedde var på 80-tallet. Målet er at det skal stilles en egen liste til lokalvalget. Det nye styret skal gå i gang med å finne kandidater og utarbeide listeforslag. Listeforslaget skal vedtas på Enebakk Venstres nominasjonsmøte 9. mars.

Her er et bilde fra oppstartsmøtet 22. november:

 Venstre fikk flere nye medlemmer etter valget i 2009.

Venstre fikk flere nye medlemmer etter valget i 2009.
Foto: Christoffer Biong

Styret består av:
Andreas Hansen (leder)
Prisca Bruno Massao (nestleder)
Johan Ellingsen (styremedlem)
Ingar Sommerud (styremedlem)
Lene Hansen (vara)

Enebakk Venstres styre:

 F.v. Ingar Sommerud, Prisca Massao, Andreas Hansen, Lene Hansen

F.v. Ingar Sommerud, Prisca Massao, Andreas Hansen, Lene Hansen
Foto: Øisten Jansen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**