Likestillingsprisen til Amal Aden

Hun har satt fokus på grunnleggende verdier som demokrati, likestilling og rettssikkerhet i innvandrermiljøene. – En verdig vinner, sier medlem i Likestillingsutvalget i Buskerud, Gunn-Torill Homme Mathisen (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Amal Aden

Amal Aden
Foto: Lars Eivind Bones

Et enstemmig Likestillingsutvalg gikk 7. desember inn for å gi likestillingsprisen for 2010 til Amal Aden fra Somalia, bosatt i Hønefoss. Prisen består av 30.000 kr, et kunstverk og et diplom.

– Amal Aden har vist at hun er en person som har mot og vilje til å kjempe for det hun tror på, selv om det har kostet henne dyrt personlig, sier Gunn-Torill Homme Mathisen. – Hun er en flott likestillingsforkjemper og jeg har den største respekt for henne.

Gunn-Torill Homme Mathisen

Gunn-Torill Homme Mathisen
Foto: Per Mathisen

Buskerud fylkeskommune ved Likestillingsutvalget kan hvert år dele ut en likestillingspris for fortjenstfullt arbeid i Buskerud for å fremme likestilling og likeverd mellom kvinner og menn. En målsetting for likestillingsutvalget er å synliggjøre og skape positiv oppmerksomhet om arbeidet for likestilling, mellom kvinner og menn, og mellom minoriteter og majoritetsbefolkningen.

En sterk stemme

Amal Aden er fra Somalia og kom til Norge som trettenåring. Da var hun analfabet. Hun har hatt en dramatisk oppvekst og ungdomstid. Amal Aden har kritisert norsk innvandrings- og integreringspraksis på en konstruktiv måte. Hun har også vært sterkt kritisk til innvandrermiljøene, særlig det somaliske, for å ikke respektere grunnleggende verdier som demokrati, likestilling og rettssikkerhet. Dette har kostet henne dyrt. Hun har blitt utstøtt og har måttet leve i skjul.

Hun har utgitt bøkene "Se oss. Bekymringsmelding fra en ung norsksomalisk kvinne" (2008), "Min drøm om frihet. En selvbiografisk fortelling" (2009) og pamfletten "ABC i integrering. 11 gode råd om hvordan alle kan bli fullverdige borgere i det norske samfunn".

Uredd likestillingsforkjemper

Forslagsstiller, Støttenettverket for Krisesenteret i Hønefoss, mener at en likestillingspris til Aden virkelig kan bety en forskjell og mener at prisen vil være en synliggjøring av at "storsamfunnet" anerkjenner hennes arbeid og vil ta til seg lærdom av hennes argumentasjon.

Det er nødvendig å ta debatten om mannsdominans og kvinneundertrykkelse i enkelte innvandrermiljøer, men det kan koste dyrt for den som våger å si ifra. En pris til Aden vil være et håndslag til alle innvandrerkvinner som ønsker å være en del av det norske samfunnet og ta del i de demokratiske- og likestillingsverdier vi har oppnådd, heter det i brevet fra Støttenettverket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**