Budsjettene man kunne velge for 2011

Her finner du Venstres forslag til endring i rådmannens budsjett, sammen med forslaget fra Frp./Krf. og H/Ap.
Det var det siste forslaget flertallet samlet seg om til slutt – også med Venstres støtte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

8. mars, kvinnedagen

Venstres forslag var sterkt preget av satsing på skole og på forebyggende omsorg. Vi fikk også plass til støtte til Verket og til Ungdomsteateret/Herregårdspillet.

Her finner du Venstres tallforslag

Asyls flytning immigrasjon

Verbalforslagene vi fikk igjennom gikk på tilrettelegging av integrering i kommunen. Et annet forslag vi fikk gjennom var et samarbeidsforum for grunnskole – videregående skole og høgskole for å hindre drop-out i videregående.

Her finner du Venstres verbalforslag

Siri Einen

Frp. og Krf. la også inn midler til skole, men hadde ellers noen andre prioriteringer enn Venstre.

Her finner du Frp. og Krf.s tallbudsjett

H og Ap. var også flinke på skolesaken og hadde ellers noen andre varienter.

Her finner du H og Aps tallbudsjett

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**