Budsjettet for 2011 vedtatt

Fylkestinget vedtok i dag budsjettet for 2001. – Jeg er glad at vi har fått gjennomslag for en skikkelig offensiv kollektiv- og miljøsatsing, sier Inge Solli, fylkesvaraordfører for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Inge Solli er glad for at mange av Venstres viktigste saker er godt ivaretatt i budsjettet for 2011.

Inge Solli er glad for at mange av Venstres viktigste saker er godt ivaretatt i budsjettet for 2011.

Storsatsing på kollektivtransport
Solli viser til at bevilgningene til kollektivtransport har hatt en formidabel økning i denne perioden, i tillegg til at flertallet bestående av V og KrF, FrP og H gikk inn for å styrke driftsmidler til kollektivtrafikken med 10 millioner kroner årlig i 2011 og 2012. – Innbyggerne i Akershus skal merke dette i form av et bedre tilbud, sier Solli.

Et foregangsfylke på miljø
– Vi har allerede tatt mange viktige grep på miljø, blant annet gjennom bygging av fjernvarmeanlegg, oppgradering av bygg, satsing på hydrogen og mange andre tiltak. Det at vi i dag har vedtatt en egen klimaplan i Akershus med ambisiøse mål for reduksjon av klimagassutslipp, ser jeg på som svært positivt, sier Solli.

Mer til etterutdanning av lærere
Midler til etterutdanning av lærere økes fra 2 mill. kr. til 4 mill. kr. – Venstre vil gi alle lærere faglig påfyll gjennom systematisk videreutdanning, og dette er et godt sted i riktig retning, sier Solli.

All time high for kultur
Det har aldri blitt brukt større summer på kultur i Akershus. Følgende tiltak har fått ekstrabevilgninger:

1,0 mill. kr. til Oscarsborg
2,0 mill. kr. til Hennie Onstad (fasadautbedring)
1,0 mill. kr. til Eidsvoll 1814
1,0 mill. kr. til Lysthuset i Feiring
1,0 mill. kr. til Akershus Museum – Fetsund Lenser
2,0 mill. kr. til Folkehelse (Gå til skolen / Sykkelstrategi / Stier / Kulturminner)
0,5 mill. kr. til Akershus Teater
0,5 mill. kr. til Pilegrimsleden
0,2 mill. kr. til Nordre Øyeren naturinformasjonssenter.

Kontaktinformasjon:
Inge Solli
Tlf: 93479522
Epost: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**