Endringsforslag for dummies

Det finnes flere typer endringsforslag. Et endringsforslag er et konkret forslag om å endre noe i en tekst som skal behandles på et venstremøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Sett opp endringsforslag på en ryddig måte, så øker du sjansene dine for å få gjennomslag.

Sett opp endringsforslag på en ryddig måte, så øker du sjansene dine for å få gjennomslag.

For at man skal få en ryddig behandling av programmer, politiske uttalelser og andre dokumenter, må man fremme eventuelle forslag på en ryddig måte. Alle forslag skal fremmes skriftlig, og innen fastsatte frister.

Den beste måten å sette opp endringsforslag på, er å fylle inn dette skjemaet.

Et endringsforslag skal alltid inneholde følgende:

Hvilket dokument endringsforslaget gjelder:
F. eks. “Politisk uttalelse nr. 2 – “Bedre togtilbud nå”

Hvem som er forslagsstiller:

Det kan være et forslag fra en enkeltperson, eller hvis forslaget er blitt behandlet i et Venstre-lag kan f. eks “Asker Venstre” stå som forslagsstiller.

Hvor endringen som foreslås skal være:
F. Eks. “Side 2, linje 31”

Hva slags endring det er snakk om (flere muligheter):

Endringsforslag: f. eks. “alle elever i grunnskolen skal” endres til “de fleste elever i grunnskolen bør” Endringsforslag betyr at man foreslår å erstatte deler av teksten.
Helhetlig endringsforslag: Betyr at man foreslår å endre et helt avsnitt, eller en større del av teksten.
Strykningsforslag: “elever” strykes. Strykningsforslag betyr at man foreslår å fjerne delere av teksten. Noen ganger kan det være bare ett ord, andre ganger hele setninger eller avsnitt.
Tilleggsforslag: Betyr at man foreslår å legge til noe et sted i teksten, uten at den opprinnelige teksten endres. F. eks. “Venstre vil derfor redusere klimagassutslippene med 50 %.” legges til etter “…den storstilte miljøsatsingen.”
Flytting: Eks. Det siste avsnittet på siden flyttes til linje 2.
Redaksjonelt: Redaksjonelle forslag endrer ikke innholdet i teksten, og kan f. eks. dreie seg om tegnsetting eller syntaks (rette opp stavefeil).

Tekst:
I dette feltet skriver man hva det er man konkret vil foreslå.

Merknader: Her kan man evt. ta med en kort begrunnelse.

Eksempel på endringsforslag:

Endringsforslag til Akershus Venstres fylkesvalgprogram

Forslagsstiller: Jørn-Bobby Bergsaker
Type forslag: Strykning
Sted i dokumentet: Side 4, linje 17
Merknader:
Tekst: “…vi bør også bruke mer midler på bekjempelse av skadedyr.” strykes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**