Gi sparte sykepenger til NAV

NAV er i en særdeles vanskelig situasjon. De ansatte har gått til det skritt å advare mot regjeringens budsjett for 2011 for det vil gjøre situasjonen enda vanskeligere. Det er lett å skjønne frustrasjonen når vi stadig blir minnet på forholdene gjennom oppslag i media.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Illustrasjonsbilde sosialt ansvar

Foto: Microsoft

De som rammes av dette er jo folk som trenger hjelp av NAV. Derfor blir håpløsheten til de ansatte dobbel. De har dårlige rammer selv, mens de ikke får mulighet til å hjelpe som forutsatt.

Samtidig sparer regjeringen tre milliarder kroner på at sykefraværet er lavere enn forutsatt i statsbudsjettet. Disse pengene kan ikke gå til drift, men de kan puttes inn i investeringer for framtiden.

Venstre mener disse sparte sykepengene derfor bør gå til NAV.

En av grunnene til den vanskelige situasjonen i NAV er dårlige datasystemer som ikke snakker sammen. NAV har ikke fått tilstrekkelig med penger til å gjennomføre den enorme omorganiseringen det tross alt er snakk om. NAV var jo tidligere tre ulike etater med ulike systemer. Det finnes tre forskjellige plattformer og hundre ulike systemer innenfor disse igjen.

Slipper de NAV-ansatte å bruke datasystemer fra 1980-tallet, vil de spare mye tid og ressurser. NAV trenger et skikkelig teknologiløft. Det vil gi bedre kvalitet på saksbehandlingen og en mer effektiv organisasjon.

NAV ville for lengst ha gått til banken og bedt om lån til nye datasystemer, dersom etaten var en privat bedrift. I dagens situasjon må lokale NAV-kontor kutte i antall stillinger fordi de bruker så mye penger på å få datasystemene til å fungere. Det rammer unødig de NAV er til for.

Sindre Westerlund Mork
Gruppeleder i fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**