Klima- og energiplan for Akershus

Venstre har jobbet over flere år for å få på plass den første klima- og energiplanen for Akershus. I går ble planen vedtatt i fylkestinget. Målet er at Akershus frem til 2030 skal halvere fylkets totale klimagassutslipp, sett i forhold til 1991-nivået.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Klima- og energiplanen for Akershus er endelig på plass.

Klima- og energiplanen for Akershus er endelig på plass.

– Akershus har tidligere jobbet mye sammen med Oslo og Buskerud på dette området. Vi så at vi måtte få på plass ressurser i fylkeskommunen for å utføre klima- og energiarbeid, og det fikk vi inn i budsjettet for noen år siden. Så har vi opprettet et miljøfond på 30 mill kr som vi nå har brukt til målrettede tiltak. Vi har fjernet mange oljefyrer ved de videregående skolene, og vi har bistått mange Akershus-kommuner med å utarbeide egne klima- og energiplaner.

Jeg er glad for at fylkets klima- og energiplan er vedtatt nå, og ser fram til å følge opp planen i 2011 og videre framover, sier fylkesvaraordfører Inge Solli (V).

Les mer på fylkeskommunens sider.
Les mer om Inge Solli her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**