Trussel mot demokratiet

Frivillig innsats i lokalpolitikken er lite fristende fordi kommunene langt på vei er tappet for politisk og økonomisk handlingsrom, skriver fylkesleder Rebekka Borsch i dagens Aftenposten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Rebekka Borsch

Rebekka Borsch
Foto: privat

Demokratiske utfordringer er ikke bare noe som hører andre land langt borte til. Den største trusselen mot det norske demokratiet i dag er mangel på deltagelse. Fortsetter utviklingen, er det bare et spørsmål om tid før lokalpolitikere havner på rødlisten over truede arter.

Forankring i folket.

Demokratiet er helt avhengig av en sterk forankring i folket. Faresignalene på at forankringen i samfunnet vårt er svekket, er mange: Valgdeltagelsen synker, stadig færre er medlemmer i politiske partier, og partiene sliter med å få folk til å ta på seg verv. For få personer deltar i samfunnsdebatten og i arbeidet med å forme fellesskapet vårt, særlig på lokalt plan. Mange plasser er det bare en håndfull sjeler igjen som holder liv i lokallag og tilbringer tid i kommunale utvalg og styrer. Flertallet er idealister som har holdt ut i år etter år. I rekkene bak dem er det tynt med folk. Veldig tynt. Hvor tynt kan det demokratiske limet bli før det hele sprekker opp?

Les hele innlegget i Aftenposten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**