Årsmøte og nominasjonsmøte

Innkalling til årsmøte og nominasjonsmøte for Oppdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


OPPDAL VENSTRE

I N N K A L L I N G
til årsmøte for 2010 i Oppdal Venstre torsdag 20.januar 2011 på Grøsethkafèen kl.19.30.

Saksliste:
1. Åpning
2. Valg av møteleder
3. Valg av sekretær
4. Årsmelding for laget 2010
5. Årsmelding for kommunestyregruppa 2010
6. Regnskap 2010
7. Lagets kontingent for 2012
8. Valg
Følgende valg skal gjennomføres: Leder for ett år, to styremedlemmer for to år, to
varamedlemmer for ett år, revisor for ett år, to medlemmer av valgnemnda for årsmøtet
2011 og to utsendinger med vara til nominasjonsmøte/fylkesårsmøtet i Trondheim 11. —12.
februar.
Følgende tillitsfolk er på valg:
Odd Gunnar Jære Hoel ble i 2009 valgt som styremedlem for 2 år, og som leder i ett år.
Også i 2010 ble han valgt til leder. Han er denne gangen på valg som styremedlem for 2 år.
a. Valg av leder for ett år.
b. Bjørg Golten Sneve og John Vammervold som styremedlemmer for to år.
c. Eirik Lien og Hans Bøe som varamedlemmer til styret. Funksjonstid ett år.
d. Astrid Fjøsne Berge som revisor. Funksjonstid ett år.
e. Anders Eide og Inger Lise Toftaker som valgnemnd. (For årsmøtet for 2011.)
f. To utsendinger til nominasjonsmøte og fylkesårsmøte i Trondheim 11. — 12. februar.
9. Lokal kontingent for 2012.
10. Kandidater til fylkestingslista.
11.Drøfting av de valg som skal foregå på fylkesårsmøtet, bl.a. utsendinger til landsmøtet på
april.
12.Virksomhetsplan for året 2010.
13.Eventuelt.

Du er hjertelig vel møtt! Enkel servering på lagets regning. (Vi holder fast
på tradisjonen med karbonadesmørbrød!)

Styret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**